سامانه نوبت دهي اينترنتي
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان امام رضا (ع) لارستانبيمارستان امام رضا (ع) لارستان
Collapse  داخلی داخلی
دکتر جعفری
دکتر رادمرد
دکتر بدیع الزمان
دکتر فرح وشی
دکتر زمانی
Collapse  اطفال اطفال
دکتر آزادگان
دکتر تقی زاده
دکتر قدری
دکتر حشمت پناه
دکتر مه
دکتر اسلامیان
دکتر سلیم
دکتر غفوری
دکتر عبداللهی
Collapse ارتوپدیارتوپدی
دکتر حمیدی
دکتر نو نژاد
Collapse  چشم چشم
دکتر عالی وند
دکتر خسرویانی
Collapse  کلیه و مجاری ادرار کلیه و مجاری ادرار
دکتر صنعتی
دکتر محمدی
Collapse  اعصاب و روان اعصاب و روان
دکتر غفوری
Collapse  قلب و عروق قلب و عروق
دکتر صفی آریان
دکتر غفاری
اکو
تست ورزش
دکتر اخباریه
Collapse عفونیعفونی
دکتر خلیلی آزاد
Collapse گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینی
دکتر ارژنگ
Collapse طب فیزیکی و توانبخشیطب فیزیکی و توانبخشی
دکتر متقی
نوار عصب
Collapse جراح مغز و اعصابجراح مغز و اعصاب
دکتر بنام
دکتر نیک منظر
Collapse جراح عمومیجراح عمومی
دکتر طاهری
دکتر حشمتی
دکتر رضائی
دکتر افتخار
Collapse فوق تخصص  خونفوق تخصص خون
دکتر لطفی
Collapse بیهوشیبیهوشی
دکتر صادقی
دکتر زارعی
دکتر شیرانی
دکتر شاکری
دکتر آسیایی
دکتر والی پور
دکتر محبی
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
دکتر اشکوه
دکترآقایی
شیمی درمانی
Collapse کلینیک دردکلینیک درد
کلینیک درد
Collapse پوستپوست
دکتر قائدی
Collapse تغذیهتغذیه
دکتر یوسایی
خانم عاشورپور
آقای حمیدی
آقای امانت
Collapse گوارشگوارش
دکتر زحمتکش
اندوسکوپی
Collapse فوق تخصص آسم و آلرژیفوق تخصص آسم و آلرژی
دکتر کفاشان
Collapse زنان و زایمانزنان و زایمان
دکتر ناصری راد
دکتر رازقی
دکتر آصفی
دکتر توانگر
دکتر موسوی
دکتر نجفی
دکتر سهرابی
Collapse جراحی پلاستیک و زیبایجراحی پلاستیک و زیبای
دکتر ناظمیان
روانشناس بالینی
Collapse غددغدد
دکتر اخضری1398/12/09      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود