سامانه نوبت دهي اينترنتي
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان امام رضا (ع) لارستانبيمارستان امام رضا (ع) لارستان
Collapse  داخلی داخلی
دکتر رادمرد
دکتر اکبرزاده
دکتر زمانی
دکتر بدیع الزمان
دکتر فرح وشی
Collapse  اطفال اطفال
دکتر حشمت پناه
دکتر مه
دکتر سلیم
دکتر غفوری
دکتر اسلامیان
دکتر عبداللهی
Collapse ارتوپدیارتوپدی
دکتر نو نژاد
Collapse  چشم چشم
دکتر خسرویانی
Collapse  کلیه و مجاری ادرار کلیه و مجاری ادرار
دکتر محمدی
Collapse  اعصاب و روان اعصاب و روان
دکتر غفوری
Collapse  قلب و عروق قلب و عروق
دکتر خداآمرزیده
دکتر غفاری
اکو
تست ورزش
دکتر اخباریه
Collapse عفونیعفونی
دکتر آخانی
دکتر خلیلی آزاد
Collapse گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینی
دکتر ارژنگ
Collapse طب فیزیکی و توانبخشیطب فیزیکی و توانبخشی
نوار عصب
Collapse جراح مغز و اعصابجراح مغز و اعصاب
دکتر میربلوک
دکتر نیک منظر
Collapse جراح عمومیجراح عمومی
دکتر طاهری
دکتر رضائی
دکتر افتخار
Collapse فوق تخصص  خونفوق تخصص خون
دکتر لطفی
Collapse بیهوشیبیهوشی
دکتر صادقی
دکتر زارعی
دکتر شیرانی
دکتر شاکری
دکتر محبی
دکتر والی پور
Collapse مغز و اعصابمغز و اعصاب
دکتر اشکوه
دکترآقایی
Collapse شیمی درمانیشیمی درمانی
دکتر کرباسی
Collapse زنان و زایمانزنان و زایمان
دکتر موسوی
دکتر توانگر
دکتر نجفی
دکتر ناصری راد
دکتر سهرابی
Collapse لیزرلیزر
دکتر اعتصامی
دکتر فقیهی
Collapse بیومتریبیومتری
دکتر اعتصامی
دکتر فقیهی
خانم رزم گیر
Collapse جراحی پلاستیک و زیبایجراحی پلاستیک و زیبای
دکتر ناظمیان
Collapse روانشناس بالینیروانشناس بالینی
سمیرا محبی
Collapse تغذیهتغذیه
دکتر یوسایی
دکتر عاشورپور
آقای حمیدی
آقای امانت
Collapse پوستپوست
دکتر باقری
Collapse گوارشگوارش
دکتر زحمتکش
Collapse غددغدد
دکتر اخضری1398/06/30      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود