از تاریخ
تا تاریخ
تخصص
پزشک
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشمی زاده
داخلی
دکتر باقری
متخصص بیماریهای داخلی

داخلی
دکتر باقر اسلامی
متخصص بیماریهای داخلی

اطفال
دکتر عبدالهی (فوق تخصص روماتیسم کودکان)
متخصص کودکان

اطفال
دکتر محمدیان
متخصص کودکان

اطفال
چشم
دکتر بذرافکن
متخصص چشم پزشکی

کلیه و مجاری ادرار
دکتر پوراسماعیل
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

اعصاب و روان
دکتر غفوری (اعصاب و روان)
متخصص روانپزشکی

قلب و عروق
دکتر آزیش
متخصص بیماریهای قلب و عروق

صفحه 1 از 3